Lahdessa valittiin laadukas SLA®Barrier-putki

Uusi vesijohtolinja yhdistettiin olemassa olevaan verkostoon rakennetussa kaupunkiympäristössä. Lahdessa on erittäin laadukasta juomavettä, Salpausselan harjujen siivilöimaa pohjavettä. Juomaveden puhtaus haluttiin säilyttää myös pitkällä tähtäimellä. Asennusmenetelmäksi valittiin suuntaporaus ja putkeksi egeplastin turvallinen ja KIWA-sertifioitu diffuusiosuojattu SLA ® Barrier-putki.

 

Lue lisää Referenssi Referenssi SLA_Lahti_2020