Vetter HazMat – Vaarallisten aineiden vuotojen tukkiminen

Vetterin HazMat-tuoteperhe ( Hazardous Materials – Vaaralliset aineet) pitää sisällään monia mainioita vuodontorjunta-tuotteita, joiden avulla vaarallisten aineiden vuodot saadaan nopeasti tyrehdytettyä. Näin toimimalla voidaan välttyä ympäristö- ja henkilövahingoilta paikoissa, joissa joudutaan käsittelemään, kuljettamaan tai säilyttämään vaarallisia nesteitä.

Vuotosuojaus on tärkeä osa prosessia. Vetter HazMat-tuotteet antavat osaltaan lisäturvaa tuotantoprosesseihin, koska haitalliset vuodot saadaan nopeasti tukittua.