Aika aikaansa kutakin

Putket ovat olleet NRG:lle aina intohimon asia. Olemme halunneet tarjota markkinoille parhaimpia ja laadukkaimpia putkituotteita. Aikoinaan veimme Uponorin valmistamaa Omega Lineria ympäri Eurooppaa ja myös Aasiaan. Kymmenisen vuotta sitten aloimme saksalaisen egeplastin jakelijaksi Suomessa. Halusimme tarjota suomalaisille asiakkaille laadukkaita eurooppalaisen standardin mukaisia tuotteita. Niinpä esittelimme markkinoille PE100 RC-materiaalin ja aloimme tuoda näitä paineputkia Suomeen. Putkien […]

Jatka lukemista


Oikea putkivalinta – turvallinen asennus

Putkia saneerataan ja uusia linjoja asennetaan ns. kaivamattomilla eli no-dig-tekniikoilla. Näissä tekniikoissa putket altistuvat paljon suuremmille rasituksille kuin perinteisessä kaivamalla tehtävässä hiekkapetiasennuksessa. Asennusurakoiden koko tarkoitus on rakentaa toimiva putkilinja, toisin sanoen putki ja sen hyvä kunto on koko homman ydinasia. Siksi kannattaa käyttää aikaa sopivan putken valitsemiseen kulloiseenkin kohteeseen. Putkilinjan käyttöiäksi arvioidaan tyypillisesti 50 – […]

Jatka lukemista


Vedenpullottamoon turvalliset putket

Lahteen rakennetaan suuri vedenpullottamo, jonka koko tuotanto menee vientiin. Koska kyseessä on elintarvike, juotava vesi, haluttiin sille valita mahdollisimman turvallinen ja pitkäikäinen vesijohtoputki. Putki kulkee kaupunkimaisessa rakennetussa ympäristössä useamman kilometrin matkan lähteeltä pullottamolle. Valitsemalla egeplastin suojakuorellinen SLA Barrier-putki haluttiin varmistaa veden puhtaus sen saapuessa pullottamolle. SLA-putken valmistuksessa käytetty PE100 RCplus-materiaali yhdessä suojakuoren kanssa eliminoi esim. […]

Jatka lukemista


3L-vuodonhallintajärjestelmä pohjaveden suoja-alueille

Valvottu järjestelmä toi 40 prosentin kustannussäästöt suoja-alueilla Sveitsin Liedertswilissä jätevedenpuhdistamoon liitetty uusi viemäri kulki kahden pohjavesien suoja-alueen poikki. Sen vuoksi viemäriin tarvittiin  kiinteä egeplast 3L -vuodonvalvontajärjestelmä turvallisuuden takaamiseksi. Suoraan keskitettyyn jätevedenpuhdistamoon liitetty valvottu putkisto tuo 40 prosentin kustannussäästöt. Ennen hankkeen aloittamista tehtiin tutkimus, jossa arvioitiin Basel-Landschaftin kantonissa Sveitsissä sijaitsevan Liedertswilin kunnan jätevedenpuhdistamon kunnostusmahdollisuuksia, uuden puhdistamon […]

Jatka lukemista


Epäpuhtauksilta suojaavalla kerroksella varustettu juomavesiputkijärjestelmä SLA® Barrier putket

SLA® Barrier ‑putket – sertifioitu juomavesikäyttöön Sertifioidut ja epäpuhtauksilta suojaavalla kerroksella varustetut muoviputkijärjestelmät tarjoavat ratkaisun, kun juomaveden laatu on vaarassa. Ne vastaavat myös suunnittelijoiden ja vesilaitosten kohtaamiin haasteisiin alueilla, joilla maaperä on ylilannoitettu ja kemiallisesti saastunut. Putket auttavat takaamaan juomavesivarojen kestävyyden ja edistävät hyvää elämänlaatua. Lisäksi putket soveltuvat edistykselliseen kaivamattomaan asennukseen, mikä lisää kustannushyötyjä ja mahdollistaa pitkäikäisten […]

Jatka lukemista


Vesihuoltoasiaa – Miten saada paineputkelle pitkä elinikä?

SLM DCT putket

Muoviputken matka tehtaalta varsinaiselle työmaalle, ja sitten maan alle, on pitkä ja vaiherikas. Matkalla putki saa naarmuja ja kolhuja pahimmillaan useaan otteeseen. Muovi yleistyi putken raaka-aineena Suomessa varsinkin 70-luvulla. Alussa PVC oli päämateriaali, joka korvaantui osittain myöhemmin PE- ja PP-materiaaleilla. Nykyään kehitystyötä on tapahtunut erityisesti PE:n osalta, esimerkkeinä PE100 RC-materiaali sekä erilaiset suojakerrokset, jotka suojelevat […]

Jatka lukemista


Vesihuoltoasiaa – Kaivanko vai enkö kaiva?

Tällainen kysymyksenasettelu voi olla tutumpi Shakespearen tekstistä, mutta kysymys on hyvinkin ajankohtainen vesihuoltoverkoston rakentamisessa. Kun itse aloitin alalla noin neljännesvuosisata sitten, kaivamaton (no-dig) putken asentaminen ja saneeraus oli toki keksitty, mutta varsinkin kotimarkkinoillamme se oli vielä melko harvinaista. Noista ajoista on paljon vettä Aurajoessa virrannut ja menetelmät, materiaalit sekä tunnettuus ovat huomattavasti kasvaneet. Putkiverkostomme on […]

Jatka lukemista


Materiaalien kehitys

Yksi lempipohdiskeluistani on erilaisten tuotteiden ja materiaalien jatkuva kehittyminen. Muutama vuosikymmen sitten voitiin esimerkiksi vain haaveilla urheilutekstiileistä, jotka poistavat kosteuden iholta, pitävät tuulta ja vettä, ja silti hengittävät. Urheilutekstiileissä kehitys on ollut huima. Samoin on laita monessa muussakin jokapäiväistä elämäämme koskettavassa asiassa. Siksi onkin ihan luonnollista, että myös muoviputkien raaka-aine ja muoviputkien laatu on kehittynyt […]

Jatka lukemista


Kuinka tärkeä on puhdas juomavesi? – Putkimateriaali avainroolissa

Puhdas juomavesi on kaiken elämän perusta. Tiedän, että vastuuntuntoinen vesihuollon ammattilainen haluaa huolehtia juomaveden puhtaudesta ja veden jakeluverkoston kunnosta pitkällä tähtäimellä. Uusia asuntoalueita ja siis myös vesijohtoverkostoa rakennetaan nykyään kaupunkien laajentuessa yhä enemmän esimerkiksi entisille teollisuusalueille ja satama-alueille. Näillä alueilla maaperän kunto asettaa putkille suurempia haasteita kuin puhtaaseen, koskemattomaan maaperään rakentaminen. Tänä päivänä muoviputkilla ajatellaan […]

Jatka lukemista