Kuinka tärkeä on puhdas juomavesi? – Putkimateriaali avainroolissa

Puhdas juomavesi on kaiken elämän perusta. Tiedän, että vastuuntuntoinen vesihuollon ammattilainen haluaa huolehtia juomaveden puhtaudesta ja veden jakeluverkoston kunnosta pitkällä tähtäimellä. Uusia asuntoalueita ja siis myös vesijohtoverkostoa rakennetaan nykyään kaupunkien laajentuessa yhä enemmän esimerkiksi entisille teollisuusalueille ja satama-alueille. Näillä alueilla maaperän kunto asettaa putkille suurempia haasteita kuin puhtaaseen, koskemattomaan maaperään rakentaminen.

Tänä päivänä muoviputkilla ajatellaan olevan jopa 100 vuoden laskennallinen elinikä. Eli verkostoa rakennettaessa on hyvä katsoa tulevaisuuteen, ja pyrkiä huomioimaan myös mahdolliset tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset maaperän puhtaudessa. Maaperän puhtauteen voi vaikuttaa esimerkiksi jatkuva rakentaminen tai vaikkapa yhtäkkinen onnettomuus, jonka takia maaperään joutuu haitallisia aineita. Siis vaikka kemikaalirekan kaatuminen.

Riskialueita maaperän saastumiselle ja pilaantumiselle löytyy esimerkiksi maataloudesta, kaatopaikkojen läheisyydestä, teollisuudesta, satamista, lentokentiltä, tulva-alueilta, huoltoasemilta, entisiltä varuskunta-alueilta ja alueilta, joissa on vuotavia viemäriputkia.
Lisäksi aivan tavalliset suokaasut saattavat pilata juomaveden hajun ja maun. Vesijohdon sijainti teiden vieressä on itsessään riski, koska liikenteestä vapautuu haitallisia epäpuhtauksia ympäristöön. Liikenteessä on myös onnettomuusriski jatkuvasti.

Suomessa on totuttu rakentamaan vesijohtoverkostoa käyttäen polyeteeniputkia (PE). Tällainen putki on kuitenkin haavoittuva öljyille ja kemikaaleille. Haastaville pima-alueille pystytään kuitenkin rakentamaan turvallinen vesihuoltoverkosto, kiitos materiaalikehityksen. Verkostoa rakennetaan toki muitakin materiaaleja käyttämällä, kuten valurautaa. Valurauta itsessään suojaa vettä haitallisilta aineilta, tosin heikkoina kohtina voivat olla kumitiivisteet. Myös asennustapa (esim. no-dig) saattaa aiheuttaa haasteita tällaisen putken käytölle. Muovin etuina voidaan pitää hintaa, käsiteltävyyttä ja ruostumattomuutta.

Putki, jossa on älykäs yhdistelmä joustavaa termoplastista materiaalia/muovia ja läpäisemätön metallikerros mahdollistavat kestävän ja pysyvän suojan, ja poistavat haitallisten aineiden mahdollisuuden päästä juomaveteen. Lisäksi alumiininen suojakerros estää aggressiivisia kemikaaleja vahingoittamasta itse putkea.

Ainoastaan alumiinisen suojakerroksen käyttäminen täyttää asetetut vaatimukset ja tarjoaa parhaan suojan kriittisiä aineita vastaan. Vertailun vuoksi (barrier) putket, jotka on kokonaan valmistettu polymeereistä (muovista) tarjoavat vain valikoivan suojauksen, kun taas metallinen kerros putken seinämässä on kategorinen suoja kriittisiä aineita vastaan.

Putken korroosiota ja merivettäkin kestävä alumiinikerros varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden. Se tarjoaa myös mahdollisuuden putken paikantamiseen ja eheyden tarkistamiseen asennuksen jälkeen.

Jukka Huusko

Lue lisää egeplastin SLA Barrier-putkesta:

Linkki  esitteeseen

Linkki videoon