Materiaalien kehitys

Yksi lempipohdiskeluistani on erilaisten tuotteiden ja materiaalien jatkuva kehittyminen. Muutama vuosikymmen sitten voitiin esimerkiksi vain haaveilla urheilutekstiileistä, jotka poistavat kosteuden iholta, pitävät tuulta ja vettä, ja silti hengittävät. Urheilutekstiileissä kehitys on ollut huima. Samoin on laita monessa muussakin jokapäiväistä elämäämme koskettavassa asiassa. Siksi onkin ihan luonnollista, että myös muoviputkien raaka-aine ja muoviputkien laatu on kehittynyt vuosikymmenten kuluessa. Jakeluverkostoihin on asennettu paljon PE-putkia 1960-luvulta alkaen. Alkuvaiheen PE63:sta 1990-luvun PE100:an on saatu jatkuvasti lisää hyödyllisiä ominaisuuksia: pitkäaikaiskestävyyttä, sulavahvuutta, murtolujuutta. 2000-luvun alusta lähtien on tarjolla ollut PE100 RC-putkia.

Mikä erottaa PE100-putken ja PE100 RC-putken toisistaan?

PE100- ja PE100 RC-putkien mitat ja hitsausominaisuudet täysin samat.

Mutta toisin kuin tavallinen PE100-putki, PE100 RC kestää kivien aiheuttamat painaumat (pistekuormat), eikä ala murtua paineen vaikutuksesta.

PE100 RC-putket ovat jo pitkään olleet laajasti käytössä Keski-Euroopassa (2000-luvun alusta lähtien), ja niiden ennustetaan korvaavan lähitulevaisuudessa normaali PE100-materiaalista valmistetut tuotteet (keski-eurooppalaisten putkivalmistajien kanssa käydyistä keskusteluista päätellen).

Mistä voi olla varma, että kyseessä on RC-putki?

Kaikkia tuotteita on markkinoilla eri laatuisina; niin urheiluvaatteita kuin putkiakin. Niinpä markkinoilla on tarjolla myös RC-materiaalista valmistettuja putkia, joita ei ole sertifioitu. Vastuullinen tilaaja luonnollisesti haluaa varmistua, että hän saa mitä on tilannut. Tässä auttaa tuotteiden sertifiointi.

VVY antoi joulukuussa ohjeistuksen muoviputkien hankintaa varten ja ohjeisti:

• Ottamaan materiaalivalinnoissa huomioon putkirakenteiden riittävän pitkän käyttöiän – jopa 100-150 vuotta – sekä putki- ja liitosrakenteet kokonaisuutena.
• Painottamaan putkihankinnoissa ensisijaisesti materiaalien laatua eikä vain hintaa.
• Kiinnittämään työmaalla erityistä huomiota vastaanottotarkastuksiin, jotta toimitetut putket ja tarvikkeet ovat oikeanlaisia ja virheettömiä.
• Vaatimaan putkituotteilta kolmannen osapuolen sertifiointia.
(alkuperäinen teksti: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/muutoksia-pohjoismaisessa-muoviputkiyhteistyossa/)

Jotta tilaaja voi olla varma, että putkella on ns. RC-ominaisuus (kestää pistekuormia, kuten kivien painaumat), tulee sekä materiaali että putki olla ko. ominaisuuksia vastaavasti testattu ja sertifioitu. Vaikka valmistuksessa käytettäisiin RC-raaka-ainetta, voidaan putken valmistusvaiheessa menettää mainittuja ominaisuuksia.

Koska Eurooppanormit eivät vielä tunnista RC-materiaalia, eurooppalaiset putkivalmistajat, laboratoriot ja raaka-aine-valmistajat kehittivät sopivat testausvaatimukset ja sertifioinnin. Nämä vaatimukset ovat kirjattu standardiin nimeltä PAS 1075.

PE100 RC-putken laadusta voi siis varmistua vaatimalla putkelta PAS 1075-sertifikaatin.

Ja koska tällainen standardi on olemassa, tuntuisi hassulta, jos ostaja ei sitä omalta RC-putkeltaan vaatisi, vai mitä? Pitkäikäiseksi ulkoiluvaatteeksikin sitä hankkii mieluiten sen rekisteröiden gore-alkuisen tuotteen…

Upeita ulkoilupäiviä kevättalven hangille toivotellen
Hanna Huusko

 

Alla kaaviokuva PAS1075-sertifikaatin mukaan eri käyttötarkoituksiin soveltuvista putkirakenteista. HUOM! Kaivamattomaan asennukseen soveltuu vain tyyppi 3: PE100 RC-putki, jolla on erillinen (paksu) suojakuori.