3L-vuodonhallintajärjestelmä pohjaveden suoja-alueille

Valvottu järjestelmä toi 40 prosentin kustannussäästöt suoja-alueilla

Sveitsin Liedertswilissä jätevedenpuhdistamoon liitetty uusi viemäri kulki kahden pohjavesien suoja-alueen poikki. Sen vuoksi viemäriin tarvittiin  kiinteä egeplast 3L -vuodonvalvontajärjestelmä turvallisuuden takaamiseksi. Suoraan keskitettyyn jätevedenpuhdistamoon liitetty valvottu putkisto tuo 40 prosentin kustannussäästöt.

Hanke pohjavesien suojelualueella Sveitsissä

Ennen hankkeen aloittamista tehtiin tutkimus, jossa arvioitiin Basel-Landschaftin kantonissa Sveitsissä sijaitsevan Liedertswilin kunnan jätevedenpuhdistamon kunnostusmahdollisuuksia, uuden puhdistamon rakentamista tai liitäntäviemärin rakentamista lähimpään keskitettyyn jätevedenpuhdistamoon pohjaveden suoja-alueen läpi. Vuonna 1968 toimintansa aloittanut puhdistamo, joka on yksi alueen 22:sta hajautetusta puhdistamosta, oli merkittävän korjauksen ja laajennuksen tarpeessa.

Tutkimuksen mukaan uuden puhdistamon rakentaminen ei ollut mahdollista tilanpuutteen vuoksi, sillä sille olisi turvallisuusvaatimusten vuoksi tarvittu entistä suuremmat tilat. Puhdistamon rakenteeseen ja valvontateknologiaan kohdistui entistä tiukempia vaatimuksia pohjaveden suoja-alueen läheisyyden vuoksi.

Eri vaihtoehtojen kustannusten vertailu osoitti, että liitäntäviemärin rakentaminen lähimpään jätevedenpuhdistamoon toisi vuositasolla 40 prosentin kustannussäästöt. Lisäksi yksi keskitetyn jätevedenpuhdistuksen eduista on entistä parempi toimintavarmuus ja tehokkuus. Suora yhteys keskitettyyn laitokseen turvaa myös kasvavan yhteisön tarpeet.

Näiden tietojen perusteella päätettiin rakentaa uusi liitäntäviemäri alueelliseen jätevedenpuhdistamoon Niederdorfissa. Viemärin reitti kulkee kahden suoja-alueen halki, joten sitä täytyy valvoa. 1,7 kilometrin matkalle suoja-alueiden halki valittiin egeplastin 3L-turvajärjestelmä ja siihen OD 315 -putket.

Putkiston valvonta koko matkalta takaa maaperän ja veden turvallisuuden. Keskeisten arvojen jatkuva seuraaminen auttaa havaitsemaan vuodot jo varhaisessa vaiheessa. Siten ylläpitäjä voi ryhtyä toimiin ennen vaurioiden syntymistä ja estää katastrofit. Ennakkovaroitusjärjestelmä mahdollistaa vesiä pilaavien aineiden turvallisen siirron pohjaveden suoja-alueiden läpi. Järjestelmä on hyväksytty sovellettavien ammattisääntöjen puitteissa (esimerkiksi ATV-DVWK-A-142).

3L -vuodonhallintajärjestelmä pohjaveden suoja-alueella

 

Putkiston etähuolto ja pysyvä hallinta

3L-turvajärjestelmä tarjoaa pysyvää tai jaksottaista valvontaa vaurioiden raportoimiseen ja paikallistamiseen jopa ilman sähköverkkoa. Valvottua putkistoa pääsee tutkimaan ja hallinnoimaan verkon välityksellä mistä tahansa, joten ylläpitäjä voi toimia nopeasti poikkeaman havaittuaan.

Putkeen yhdistetty valvontayksikkö hälyttää pienistäkin vaurioista. Raportit lähetetään suoraan valvomoon tai älypuhelimeen ja niitä voi tutkia verkossa.

 

 

 

 

Projektin tiedot

Projektin kuvaus Uuden viemärin rakentaminen liitäntäviemäriksi paikallisesta jätevedenpuhdistamosta lähimpään keskitettyyn jätevedenpuhdistamoon.
Haasteet Viemärin suunniteltu reitti kulkee kahden pohjavesien suoja-alueen halki.
Ratkaisu Putkisto, jota voidaan valvoa kokonaisuudessaan, täyttää suoja-alueita koskevat turvallisuusvaatimukset.
Asennus Avo-kaivanto
Putkisto 3L-vuodonhallintajärjestelmä
OD 315 mm SDR 17
1 700 m
Suunnittelu Jauslin Stebler AG, Muttenz, Schweiz

 

Pohjaveden suoja-alueelle asennettiin tarkastuskaivoja.