Oikea putkivalinta – turvallinen asennus

Putkia saneerataan ja uusia linjoja asennetaan ns. kaivamattomilla eli no-dig-tekniikoilla. Näissä tekniikoissa putket altistuvat paljon suuremmille rasituksille kuin perinteisessä kaivamalla tehtävässä hiekkapetiasennuksessa. Asennusurakoiden koko tarkoitus on rakentaa toimiva putkilinja, toisin sanoen putki ja sen hyvä kunto on koko homman ydinasia. Siksi kannattaa käyttää aikaa sopivan putken valitsemiseen kulloiseenkin kohteeseen. Putkilinjan käyttöiäksi arvioidaan tyypillisesti 50 – 100 vuotta, jolloin hankintahinta ei saisi olla ainoa määräävä tekijä.

Suojakuorellinen SLM® 3.0

• Suunniteltu kaivamattomaan asennukseen – PAS 1075 tyyppi 3
• Sertifioitu PE100RC sisäputki
• Voidaan puskuhitsata kuorimatta, koska myös suojakuori modifioitua PEplus-materiaalia
• Sietää viileitä lämpötiloja PP-kuorta paremmin
• Helppo poistaa suojakuori esim. satuloiden asentamista varten

 

Suojakuorellinen SLM 3.0 paineviemäri PAS 1075 tyyppi 3

 

Muovin ja alumiinin älykäs yhdistelmäputki SLM® DCT

SLM 3.0-putken ominaisuuksien lisäksi SLM® DCT– putkessa on sähköä johtavat alumiininauhat
• asennuksen jälkeistä putken kunnon tarkastamista ja
• putken myöhempää paikallistamista varten.

Kun putken eheys on asennuksen jälkeen tutkittu, voidaan todeta putken laskennallisen eliniän olevan 100 vuotta kaivamattoman asennuksen jälkeenkin.
Molemmat mainitut putket on valmistettu PE100 RC-materiaalista.

 

Miten varmistua PE100 RC-putkien laadusta?

egeplastin PE100 RC-putket ovat sertifioituja vaihtoehtoisille asennustavoille. Markkinoilla on tarjolla myös RC-materiaalista valmistettuja putkia, joita ei ole sertifioitu.

Jotta tilaaja voi olla varma, että putkella on ns. RC-ominaisuus (kestää pistekuormia, kuten kivien painaumat), tulee sekä materiaali että putki olla ko. ominaisuuksia vastaavasti testattu ja sertifioitu. Vaikka valmistuksessa käytettäisiin RC-raaka-ainetta, voidaan putken valmistusvaiheessa menettää mainittuja ominaisuudeksia.

Koska Eurooppanormit eivät vielä tunnista RC-materiaalia, eurooppalaiset putkivalmistajat, laboratoriot ja raaka-aine-valmistajat kehittivät sopivat testausvaatimukset ja sertifioinnin. Nämä vaatimukset ovat kirjattu standardiin nimeltä PAS 1075.

Ainoa tapa varmistua RC-putken laadusta on vaatia putkelta PAS 1075-sertifikaatti.