Miten varmistua PE100 RC-putkien laadusta?

egeplastin PE100 RC-putket ovat sertifioituja vaihtoehtoisille asennustavoille. Markkinoilla on tarjolla myös RC-materiaalista valmistettuja putkia, joita ei ole sertifioitu.

Jotta tilaaja voi olla varma, että putkella on ns. RC-ominaisuus (kestää pistekuormia, kuten kivien painaumat), tulee sekä materiaali että putki olla ko. ominaisuuksia vastaavasti testattu ja sertifioitu. Vaikka valmistuksessa käytettäisiin RC-raaka-ainetta, voidaan putken valmistusvaiheessa menettää mainittuja ominaisuudeksia.

Koska Eurooppanormit eivät vielä tunnista RC-materiaalia, eurooppalaiset putkivalmistajat, laboratoriot ja raaka-aine-valmistajat kehittivät sopivat testausvaatimukset ja sertifioinnin. Nämä vaatimukset ovat kirjattu standardiin nimeltä PAS 1075.

Ainoa tapa varmistua RC-putken laadusta on vaatia putkelta PAS 1075-sertifikaatti.

3L Leak Control

3L Leak Control

PAS1075_logo