Toimiva vesihuolto myös kriisitilanteissa

Yhteiskuntamme Suomessa kuten muuallakin maailmassa on elää nyt poikkeusoloissa. Poikkeusoloissa korostuvat ihmisten perustarpeet, jotta toimintakyky, niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin osalta, voidaan pitää yllä. Yksi keskeisimmistä aloista on vesihuolto: puhtaan juomaveden toimittaminen ja jätevesien turvallinen käsittely.

Pahimmasta tilanteesta selvittyämme saa vesihuolto toivottavasti ansaitsemaansa lisähuomiota. Verkostojen kunnossapitoon ja turvallisuuden ylläpitämiseen  ulkopuolisia uhkia vastaan tulee kiinnittää enemmän huomiota ja niihin on suunnattava resursseja, jotta alan ammattitaitoinen henkilöstö pystyy todenteolla paneutumaan tärkeään työhönsä.

NRG Suomi on omalta osaltaan mukana tässä työssä, ja pyrkii toimittamaan laadukkaita tuotteita niin vesijohto- kuin viemäripuolellekin ilman viiveitä, jatkuvasti.