Juomavedelle soveltuva sujutussukka Nordiflow

 

 

 

Nordituben valmistama Nordiflow W PE on paikalleen kovettuva monikerrosrakenteinen sukkasujutusputki juomavesikäyttöön. Putkessa sisin kerron on PE-muovia, joka on kontaktissa juomaveden kanssa.

Tuotetta on testattu ja testausraportteja arvioitu seuraavien tekijöiden osalta:

  • Aistinvarainen arviointi (haju- ja makutestaus)
  • Juomaveteen liukenevien kemiallisten aineiden testaus
  • Mikrobikasvuston testaus

Nordiflow W PE on läpäissyt kaikki testit.

Vesi-instituutti Wanderin asiantuntijalausunnon yhteenvedossa todetaankin että:

Tuote on testattu ja voidaan hyväksyä juomavesikäyttöön niin, että se ei testien mukaan aiheuta hajua tai makua veteen ja sen käyttö ei edistä mikrobikasvustoa. Testeissä ei havaittu tuotteesta liukenevan raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia haitallisia kemikaaleja.

Lue lisää Nordiflow-tuotteesta:

Nordiflow’ta Suomessa edustaa NRG Suomi Oy.

Mikäli mielenkiintosi heräsi, ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!